1630
days ago
Hong Kong Asian Open 2017
Hong Kong, Hong Kong
# Nation 1st 2nd 3rd 5th 7th
1 Japan 3 2 2 - -
2 Republic of Korea 1 2 5 4 1
3 Canada 1 1 4 2 1
4 Chinese Taipei 1 1 - 2 1
5 Ireland 1 - - - -
6 Mongolia - 1 1 1 -
7 Australia - - 1 2 2
8 Czech Republic - - 1 - -
9 Bulgaria - - - 1 -
9 Indonesia - - - 1 -
9 Poland - - - 1 -
12 Hong Kong, China - - - - 2
12 Philippines - - - - 2
14 Romania - - - - 1
15 Guam - - - - -
15 Macau - - - - -
15 New Zealand - - - - -
15 Puerto Rico - - - - -
15 Singapore - - - - -
15 Tajikistan - - - - -